Community:

Samen Leven in God

Verbinden in Liefde

Toegang tot waardevolle cursussen voor geestelijke groei en ontwikkeling, ontmoet gelijkgestemden, deel je hart, stel je vragen, neem deel aan video meetings, bouw vriendschappen.

Inclusief gratis 52 delige video Bijbel jaartraining.

In 52 video’s behandel ik toepasbare geestelijke lessen uit de belangrijkste Bijbelverhalen van Genesis tot Openbaring twv € 99,50

NIEUW: Kanaal vol meditatie video’s

In dit kanaal neem ik korte meditatie video’s op die je kunt gebruiken voor je stille tijd met God.
Deze helpen je om in verbinding met God te komen. Met gebeden, meditatie, bedieningsgebed.

Gratis video cursus overvloedig bovennatuurlijk leven

Een diepgaande 10 delige cursus die de krachtigste elementen van al mijn cursussen bevat en die je helpt je moeilijk verleden en heden te transformeren naar innerlijke groei en rijkdom. Inclusief krachtige samenvatting helende reis met Jezus.  twv € 95,-

Inclusief 50% korting op mijn cursus Holistisch Goddelijke Gezondheid.

Een 10 delige video cursus over gezondheid naar geest, ziel en lichaam. twv € 95,- met korting via ledensite voor € 47,50

Ben je geraakt door de video’s van Robert van Mierlo en de wijze waarop hij de boodschap van Gods liefde en Jezus uitdraagt en voel jij je thuis in deze benadering van het geloof en zou je op deze wijze nog dieper willen groeien in Gods liefde en gelijkgestemden willen ontmoeten?

Word dan lid van onze community Leven in God, zonder oordeel en zonder dogma en krijg toegang tot waardevolle cursussen, ontmoet gelijkgestemden tijdens de 2 wekelijkse interactieve video bijeenkomsten en deel je hart, stel vragen en reageer op community site. We willen elkaar helpen groeien.

In deze bijzondere tijd waar we als mensheid doorheen gaan waarin veel zekerheden komen te vervallen is het nog belangrijker om je te verbinden met elkaar om sterk te blijven.

Vooral hooggevoelige mensen vinden het vaak lastig om een kerk te vinden die bij hen past. Hooggevoelige mensen denken en voelen anders en kunnen vaak niet meekomen in de soms te vaste structuren van een kerk.

Ik geloof dat er van binnenuit (vanuit het hart) een nieuwe beweging van Gods Geest gaat ontstaan en al aan het ontstaan is waarin God Zichzelf op een bijzondere wijze aan de mensheid zal openbaren om haar de kans te geven terug te keren tot God. Deze beweging zal buiten de bestaande kerkstructuren om gaan en verrassend zijn.

Als Samen Leven in God gemeenschap zoeken we elkaar te versterken en mee te bewegen met wat Gods Geest aan het doen is.

Deze internet gemeenschap is ontstaan vanuit de Leven in God ministry en bestaat uit ruim 100 leden en blijft groeien. Er worden vriendschappen gesloten, mensen komen bij elkaar op bezoek, bidden voor elkaar en zijn er ook praktisch voor elkaar als er nood is.

Eens per twee weken is er een interactieve video bijeenkomst rondom een thema waarin we met elkaar ook avondmaal vieren om zo de gemeenschap met elkaar en Jezus te vieren.

Persoonlijk geloof ik dat Gods Geest gaat bewegen via een parallelle samenleving. De oplossing gaat niet komen langs het huidig systeem waarin de globalisten uit zijn op een wereldregering van totale controle.
Ik geloof in de kracht van kleine groepen die zich verbinden met God en elkaar en samen bouwen aan een nieuwe door God gestuurde samenleving.

Een open kerk/gemeenschap/community die bestaat uit mensen die zich verbonden voelen met Jezus vanuit het hart in Liefde en met de wereld die deze Liefde zo hard nodig heeft.

Een groep mensen van de ledensite bezoekt ook regelmatig lezingen of workshops van Leven in God ministry zodat we elkaar ook live kunnen ontmoeten. Dat schept een extra band.

Bouw je geloof op door inspirerende video’s, e-books, cursussen enz. via de Samen-Leven in God gemeenschap.

Zet je gaven en talenten in om anderen tot zegen te zijn. Je bent belangrijk en je inbreng zal altijd wel iemand tot zegen zijn.

Maak deel uit van onze liefdevolle gemeenschap van Samen Leven in God waar je ongeacht je achtergrond, verleden, je worsteling, je geaardheid of uiterlijk gewoon welkom en geliefd bent en er helemaal mag zijn zoals je bent.

 • Een community voor mensen die ‘anders zijn’, niet in een hokje passen maar wel van Jezus houden en willen groeien in geloof en verlangen naar verbinding met gelijkgestemden.
 • Een community van en voor mensen die niet volmaakt zijn en wellicht worstelen met dingen in hun leven maar wel behoefte hebben aan een plek waar ze aanvaard worden zoals ze zijn.
 • Een community waar je van gedachten kunt wisselen over onderwerpen die normaal in een kerk niet besproken worden of taboe zijn.
 • Een community voor mensen die langdurig lijden, door rouw heen gaan of gewoon de energie niet hebben om naar diensten te gaan.
 • Een community met visie voor de samenleving en voor een betere wereld waar we met elkaar aan mogen bouwen.
 • Een community waar je lotgenoten kunt ontmoeten maar ook gelijkgestemden ‘anders’ denkende vanuit een positieve liefdevolle instelling.
 • Een community zonder vaste dogma’s en regeltjes maar toch verbonden met Jezus en God als enig houvast vanuit liefde.

We willen een community zijn die invloed uitoefent in een wereld die lijdt en waar zoveel liefdeloosheid is. Ieder op zijn plek in de samenleving. We willen elkaar daar bij helpen en stimuleren.

We willen een community zijn met elkaar voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer naar een kerk gaan. Hetzij door ziekte, hetzij vanwege teleurstelling of gewoon vanwege praktische redenen. Deze internet community is 24/7 open.

Een community van mensen die elkaar willen bemoedigen en inspireren, helpen en ondersteunen en waarin iedereen belangrijk is.

Een community waar het onderwerp lijden en andere moeilijke onderwerpen en vragen er gewoon mogen zijn. Een ‘kerk’ die niet perse overal antwoord op hoeft te hebben maar ruimte laat voor vragen vanuit een diep vertrouwen dat God het wel weet en goed en liefdevol is.

Een community waar jij je gaven en talenten kunt ontwikkelen en inzetten op een wijze zoals dat bij jou past. Er zijn vele manieren om op creatieve wijze je eigen inbreng te hebben.
Ben je creatief, schrijft je gedichten of boeken, kun je goed koken of schilderen? Je mag je gaven en talenten tonen. Het geestelijke en natuurlijke is met elkaar verbonden door de liefde.

Een community met alleen Jezus als Inspiratiebron. Jezus is ons groot Voorbeeld, onze Begeleider en Helper, onze Adviseur en Redder. Jezus is de zuiverste Weg tot God. In Jezus zijn we allemaal gelijk en valt uiterlijk, achtergrond, titels, man/vrouw, leeftijd, huidskleur of status helemaal weg.

Mijn taak als initiator is om het proces te faciliteren en te begeleiden als coach in praktische en geestelijk zin. Het is echter de bedoeling dat leden elkaar gaan helpen, opbouwen en bemoedigen en dat er vanuit de gemeenschap mooie initiatieven gaan ontstaan. Ik voel me niet geroepen een kerk te stichten of om voorganger te zijn. Ik wil slechts mensen samen brengen en een gelegenheid faciliteren waarin Gods Geest kan werken en de Liefde kan groeien.

Als geestelijk coach en initiator van deze site zal ik regelmatig waardevol,  inspirerend en verdiepend onderwijs plaatsen die ik niet op andere plaatsen deel maar het is de bedoeling dat iedereen dingen gaat delen tot opbouw en inspiratie van elkaar.
Zo is er de jaartraining, de maandelijkse lezingen, cursus leren bidden, eboeken enz. allemaal gratis voor leden te volgen.

Ik nodig je uit lid te worden. Je kunt elk moment weer opzeggen zonder opgaaf van redenen.

Initiatiefnemer: Robert van Mierlo
Na zeven jaar voorganger te zijn geweest van een evangelische gemeente raakte ik in een burn-out. In die moeilijk periode heb ik God op een andere manier leren kennen en is mijn visie op kerk-zijn totaal veranderd. Niet langer de vorm maar het hart van de boodschap is belangrijk. Jezus stichtte geen kerk maar bracht een boodschap van liefde en leerde mensen leven in verbinding met Gods Liefde. Na mijn herstel heb ik gezocht naar een andere vorm om de boodschap van Jezus uit te dragen die meer past bij deze tijd en wie ik ben en die vrij is van starre dogma’s en uiterlijke vormen. Ik ben gaan pionieren en ben een niet traditionele weg opgegaan in het uitdragen van Gods Liefde. Via mijn youtube kanaal, de site www.leveningod.nl en via mijn coaching praktijk heb ik inmiddels duizenden mensen mogen begeleiden in hun zoektocht naar God en het dieper ervaren van Zijn Liefde.
Vanuit lezingen en workshops die ik geef, bleek dat mensen het heel fijn vinden om gelijkgestemden te ontmoeten. Er ontstonden waardevolle en soms blijvende contacten tijdens deze bijeenkomsten. Er ontstond een steeds dieper bewustzijn dat er grote behoefte is aan ontmoeting waarin mensen elkaar kunnen bemoedigen en opbouwen op basis van liefde en genade zonder oordeel. Om hier handen en voeten aan te geven en samen te bouwen aan een liefdevolle samenleving hier op aarde, heb ik besloten op internet een plaats in te richten waarin al deze elementen aanwezig zijn. Omdat ik echt wil kiezen om waarde te creëren met elkaar en gelijkgestemden en gemotiveerde mensen wil aantrekken, heb ik gekozen voor een betaald lidmaatschap. Op die manier kan ik ook tijd vrijmaken om waarde te waarborgen voor deze gemeenschap en kunnen we als gemeenschap in de toekomst wellicht met elkaar hele mooie dingen doen.

Robert van Mierlo

Kijk hieronder naar een korte introductie van de mogelijkheden van de ledensite.

Klik hieronder om lid te worden van de Samen Leven in God site en vandaag nog te beginnen met het plaatsen van je creatieve inbreng en ontvangen van steeds nieuwe inspiraties  en zegeningen van anderen. Je kunt gelijk na betalen naar binnen en beginnen met cursussen.
Gewoon vanuit huis, op je pc, laptop, tablet of smartphone.

Alles op een rijtje

 • Een plek om geestelijk te groeien in je relatie met God en anderen.
 • Ontmoet mensen in een veilige en afgeschermde omgeving om Gods Liefde mee te delen en hartzaken te delen, gebedsverzoeken te plaatsen en voor anderen te bidden.
 • Je ontmoet meer mensen die zich niet kunnen vinden in alle maatregelen die een richting in gaan waar we niet naar toe willen. Hoe ga je daar als christen mee om en wat is Gods antwoord op de tijd waarin we leven.
 • Eens per twee weken een interactieve video bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.
 • 10 delige video cursus Holistische Goddelijke Gezondheid.
 • 10 delige video cursus overvloedig bovennatuurlijk leven.
 • Ontvang onderwijs en inspiratie en word opgebouwd door de vele cursussen en video’s van Robert van Mierlo en andere inspirerende posten die leden inbrengen.
 • Deel zelf documenten, foto’s, video’s en muziek om anderen te bemoedigen.
 • Deel je gedichten, creaties en andere dingen om mensen tot zegen te zijn.
  Stel je vragen over uiteenlopende onderwerpen en deel je levenservaring
 • Sluit waardevolle vriendschappen en ontmoet mensen met dezelfde interesses.
 • Geen collectes, offers of tienden. Gewoon een vast laag bedrag per maand.
 • Je kunt opzeggen wanneer je wilt door het sturen van een eenvoudig mailtje.

Kies voor een abonnementsvorm

*Cursus Energetisch Bijbel lezen.
Unieke 10 delige video Bijbelcursus waarbij beleving, ervaring en praktisch toepassing centraal staat.

Met inspirerende illustraties en voorbeelden met PowerPoint presentatie
Leer hoe oude Bijbel verhalen tot leven komen door ze energetisch te lezen
Ontdek dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden zijn
Ontdek dat de Bijbel de wetenschap ver vooruit is.
Leer hoe patronen in de Bijbel beschreven altijd en overal werken als universele wetmatigheden.
Leer omgaan met schijnbare tegenstrijdigheden en lastige verhalen uit de Bijbel
Ontdek hoe een geestelijke wereld voor je opengaat als je de Bijbel gaat lezen samen met de Heilige Geest.
Deze cursus met PowerPoint presentatie is als een avondvullend programma gegeven aan cursisten in 10 avonden.
De prijs voor die cursus was toen € 195,-
Ik heb deze cursus iets ingekort en opnieuw ingesproken met dezelfde PowerPoint presentatie die ik gebruik heb tijdens de cursus avonden.
De cursus is nu als een video cursus beschikbaar waarbij ik het hele onderwijs heb verdeeld in 10 video’s van ongeveer 45 minuten. In totaal bijna 8 uur inspirerend levensveranderend onderwijs.

Ervaringen van leden

LEVENSVRAGEN…wie heeft ze niet!
-Wie is God en Jezus?
-Wie ben ik?
-Wat is het doel van ons menselijk bestaan?
Ieder mens komt een keer in zijn of haar leven op deze vragen. En meestal op het moment dat het even flink tegenzit.
Ziekte, scheiding, werkeloosheid, verlies van een dierbare maar ook de zorgen over de aarde; oorlogen, natuurrampen,
milieuproblematiek, de politiek en de gezondheidszorg. En al deze vragen kunnen ook voor angst en moedeloosheid zorgen.
Wie weet de antwoorden?
Ik ging op zoek; Google ”je grootste vriend ”(dacht ik toen) en ik ondekte; Horoscopen, mediums, paragnosten
mensen die ”verlicht” waren …maar iedereen bracht me verder van mezelf en mijn vragen bleven.
En ik bad tot God; Help me, ik weet het niet meer! Toen kwam deze site; Samen leven in God, op mijn pad.
Toevallig? ik geloofde al niet meer in toeval maar kreeg gewoon hulp van God onze Schepper, de Bron.
Ik begon de onlinefilmpjes van Robert te volgen en vervolgens de Bijbelstudies die hij aanbiedt via de site.
En langzaam vielen de kwartjes. Ik kreeg antwoord op al mijn vragen en het voelde als De waarheid diep in mijn hart.
Ook is het fijn om af en toe (als je dat nodig hebt) persoonlijk contact te hebben met Agapecoach Robert.
En elke twee weken te sparren en te bidden via een interactieve video met de andere leden van de ledensite, om ervaring en kennis te delen.
En dit alles voor maar 10 euro per maand! de goedkoopste en beste studie die ik ooit gevolg heb!
Welk geloof of achtergrond je hebt of juist niet, is niet belangrijk.
Bij God en deze site is iedereen welkom en geliefd.
Je zult geestelijk groeien, rust vinden voor je ziel en beseffen dat diegene die jou en de rest van de aarde en het universum gemaakt heeft😉 er voor ons is; Altijd en overal.
God doet wonderen ook nu nog.
Engelien Pikkemaat

De website van Robert van Mierlo, samen.leveningod.nl, is ontmoetingsplaats voor vaste leden, om samen kerk te zijn online. Er zijn tal van mogelijkheden om online bijbel cursussen, lezingen, muziek, blogs, of een jaartrainingen te beluisteren en te bekijken. Daarnaast wordt je uitgenodigd om ook zelf te reageren op de video’s en post van anderen leden. Maar hierin ben je niets verplicht.
Je kan er al je vragen, gebeden, gedichten, creativiteit en gedachtegangen kwijt en het geeft inzicht in wat anderen beweegt in Jezus. Het mooie van deze vorm van kerk zijn is dat je nu elk moment van de dag in contact kan komen met mede gelovigen, zonder dat je er de deur voor uit hoeft. De website is gemakkelijk bereikbaar, goed afgeschermd en eenvoudig in gebruik. De webmaster is zelf altijd aanwezig om eventuele problemen, die je ondervindt met de site, direct op te lossen voor je. De kosten à 10 euro per maand zijn de kosten niet, gezien de schat aan informatie die je ervoor krijgt. Daarnaast zijn die contacten die je legt, erg waardevol! Kortom een simpel programma, voor iedereen die van Gods liefde wil profiteren waar en wanneer je maar wil. Ik raad het je van harte aan!

Miranda

Ik hou van de site leven in God en dit is mij tot een zegen.
De cursussen spreken me enorm aan.
Ook de videoboodschappen. Deze brengen kennis van God en Zijn Koninkrijk, maar ook liefde, vreugde, vrede, genezing, bemoediging…

De cursussen kan je doornemen op eigen tempo, op een zelf gekozen tijdstip.
Indien er vragen zijn of er is gebed nodig, kan je altijd terecht persoonlijk bij Robert of de site.
Ook kan je foto’s, bemoedigende teksten, ervaringen, vragen, persoonlijke noden,
Enz. delen op de site.
Of gewoon reageren op wat anderen delen…
Er is ook volledige vrijheid, niets moet….

Anita

Sinds februari 2018 ben ik lid van de ledensite “samen leven in God”.
Het is echt een prachtig medium om elkaar te bemoedigen en je verhaal en talenten te delen!
Het voelt alsof je familie bent van elkaar, zeker als je elkaar steeds beter leert kennen!
En dan is het helemaal leuk om iemand “in het echt” te ontmoeten bij een lezing of een workshop van Robert van Mierlo, want dan heb je het gevoel of je die persoon al een beetje kent.
Het is een hele veilige omgeving, waar je rustig je hart kunt delen, kwetsbaar kunt zijn, zonder afgewezen of veroordeeld te worden. Ik schrijf zelf liederen en ben sporadisch mijn eigen liederen met beeld en tekst op deze site aan het zetten. Iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen, hoewel het soms wel spannend is, want het is iets heel persoonlijks, en soms denk ik: “dit is eigenlijk een wat minder mooi lied, maar ik doe het toch maar” en dan hoor je dat er mensen zijn die er toch door geraakt worden, zo bijzonder!
Ik zat eerst regelmatig op facebook, maar sinds ik lid geworden ben van deze site, kijk ik nauwelijks meer op facebook, ik vind deze site namelijk veel leukersmile . En je wordt ook nog eens geestelijk enorm opgebouwd!
Ik hoop dat je nieuwsgierig geworden bent en een kijkje komt nemen! Je bent van harte welkom! wink

Suvarna Sanches

Een veilige plek waar ik helemaal mezelf kan zijn. Een plek waar iedereen zich geliefd mag voelen. Niemand uitgezonderd!

Andre

Een fijne plek waar je hart kan delen, waar je gezien, gehoord en bemoedigd wordt.

Jennita