Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
75

Van passiviteit, overleven en slachtoffer zijn naar een leven waar jij samen met de Heilige Geest de regie neemt en het leven gaat creëren wat God voor je heeft bedoeld.
Een leven van vrede, vreugde en overvloed waarin Gods koninkrijk zichtbaar wordt door je heen en waarin jij tot je volle potentie komt.
Je bent niet geschapen om al je energie te gebruiken om te overleven.
Jij bent geschapen naar Gods beeld om samen met God nieuwe dingen te creëren tot eer van Hem.

In deze 12 delige online video cursus leer je samenwerken met de Schepper van hemel en aarde.
Ik heb deze cursus ingesproken te midden in de natuur tijdens mijn verblijf in een natuurhuisje. Het stroomde uit me. Je ervaart de scheppingskracht van God door de video’s heen.
God heeft jou geschapen om samen met Hem, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en alle engelen vergeven dingen te creëren en medeschepper te zijn van Zijn koninkrijk. Het paradijs, de nieuwe wereld, het hemelse Jeruzalem.
God gaat dat niet voor ons doen maar met ons en door ons heen.

In deze cursus leer je hoe je actief deel kunt uitmaken van Gods creatie proces en Masterplan.
Voor God zijn alle dingen mogelijk. De beperking zit in onze eigen geest.
God nodig ons uit deel te nemen aan het verheven scheppingsproces wat tevens onze leerschool is om geestelijk te groeien naar Gods beeld.

Wij zijn geschapen naar het beeld van God met oneindig veel mogelijkheden.
De meeste christenen leven ver onder hun potentie omdat ze niet weten wie ze zijn en de scheppende kracht van God en de geestelijke wetmatigheden van waaruit deze scheppende kracht van God vrij komt niet kennen.

Veel christenen bidden verkeerd vanuit een afwachtende en onzekere houding en wachten en hopen dat God gaat ingrijpen.
Anderen bidden, roepen en proclameren met Bijbelteksten om voor elkaar te krijgen dat God gaat doen wat zij willen.
Beide werkt niet of nauwelijks zodat er teleurstelling en frustratie kan zijn.

In deze cursus neem ik je mee in de goddelijke principes van creatie zoals de Bijbel ons leert en in het leven van Jezus is gedemonstreerd.

Na betaling ontvang je via de mail inlog gegevens waarmee je de cursus direct kunt bekijken.

*Na betaling krijg je 3 jaar toegang tot de cursus via inlog gegevens. Je mag in die periode de materialen zo vaak bekijken als je wilt. De inlog gegevens zijn strikt persoonlijk. Wil je met huisgenoten de cursus delen. Neem dan even contact met me op.

Een welgemeende dankjewel voor het onderwijs. Ik ben ook nog steeds bezig met de cursus co-creëren met de Heilige Geest. Ik herhaal het, schrijf het op en laat het doorwerken. Dit geeft zoveel meer inzicht, wijsheid, diepgang, en brengt me verder in het Vaderhart.

Joke

Co-creëren met de Heilige Geest. In deze fantastische nieuwe cursus, biedt Robert jouw handvatten om de blauwdruk van jouw leven te vinden en je talenten in te zetten voor Gods grote Masterplan. Breek met de beperkingen van je denken en wordt een medeschepper van de hemel op aarde. Ik wist al aardig wat, maar door de nieuwe invalshoeken heb ik toch weer verrassend veel nieuwe inzichten gekregen. Deze cursus is een parel voor wie verdieping zoeken en de diepere lagen van Gods wil in jouw leven wil onderzoeken. Wie ben jij? Hoe kan jij je inzetten voor Gods hogere doel en plan? Als je stappen wil zetten naar een leven in volheid, vrijheid en glorie en nieuwe dingen wil creëren samen met Jezus, dan is dit zeker een aanrader!

Miranda

Wauw! Wat een mooie inzichten heb ik al ontvangen doorheen de cursus Co-creëren met de Heilige Geest. Een aanrader voor wie opzoek is naar verdieping in relatie met God, terug wil naar de essentie/ de oorspronkelijke goddelijke blauwdruk en mee wil bouwen aan Zijn Koninkrijk. En nu realiseer ik me dat in het woord creëren ook eren terugkomt. Deze cursus leert je hoe je kan creëren op zo’n manier dat je God eert in je leven, hoe mooi en vreugdevol is dat! Ik heb de eerste vier lessen gekeken en ben benieuwd naar het vervolg. De cursus heeft een nieuw proces in gang gezet, waardoor ik nu inzichten heb ontvangen over gedragspatronen die mij nog belemmeren om echt af te stemmen op het plan van God. Ik ben daarom benieuwd wat het vervolg nog gaat brengen, daar er ook een les is over oude patronen doorbreken.

Amy

Het is een opbouwende en verdiepende cursus. Het neemt je mee naar de basis van het geloof en bouwt uit naar verdieping in het geloofsleven en karaktervorming.
Alles begint met intimiteit met de Vader. Mooie metaforen en praktische voorbeelden.
Vanwege de verdieping van de cursus beluister ik de cursus nog een keer opnieuw om het allemaal te laten bezinken. Deze cursus is zeker de moeite waard om aan deel te nemen als je meer over dit onderwerp wilt weten.
Serenity Love

Deze cursus heeft bijgedragen aan het openbreken van mijn bewust-zijn.
Mijn leven was wel christelijk geprogrammeerd maar het voelde niet goed. Het was duister in mijn denken en beleving dat kwam door het ontbreken van het Licht. Het is de Heilige Geest die mij heeft gebracht naar het kruis van Jezus en dmv een rode draad heeft laten zien dat ik eigendom ben van God en veilig ben tot het einde toe!

Anneke