Geestelijk groei pakket

Tijdelijke aanbieding!

Bijbelcursus 52 podcasts
+
Gratis: Energetisch Bijbel lezen 10 video’s
+
Gratis: Cursus leren bidden 8 video’s + extra’s
Ruim 70 lessen van ongeveer een half uur voor slechts

€ 0,74 per les!!

Robert van Mierlo

 • Ruim 35 jaar ervaring in geestelijke begeleiding
 • 7 jaar voorganger
 • 10 jaar full-time geestelijk coach/counselor/gebedstherapeut
 • Zelf HSP en werkt veel met mensen met HSP
 • Geeft onderwijs vanuit liefde en genade
 • Brengt de boodschap van de Bijbel vanuit het hart
 • Maakt de Bijbelse verhalen toegankelijk voor het hier en  nu
 • Geeft verfrissende geestelijke kijk op oude Bijbelse verhalen
 • Gaat voorbij dogma en kerkmuren
 • Durf buiten de box te denken
 • Spreekt de taal van het hart
 • Is zelf door burn-out gegaan
 • Ervaren inspirerend spreker

Geestelijk groei pakket tijdelijk van € 132,- voor slechts € 52,-

52 delige podcast over de hele Bijbel van A tot Z voor slechts € 52,-

Gratis: Energetisch Bijbel lezen 10 video’s
twv € 45,-

Gratis: Cursus leren bidden 8 video’s + extra’s
twv € 35,-

.

Je kunt het tijdelijk voordeel pakket op twee verschillende wijze aanschaffen

Via mijn online cursus omgeving

 • Alle 52 podcasts komen gelijk beschikbaar
 • Je kunt ze online beluisteren
 • Je kunt de downloaden als mp3
 • Je kunt ook gelijk aan de slag met de andere twee gratis cursussen
 • Het is volledig prive
 • Na aanschaf krij je 2 jaar toegang tot de cursussen.
 • Nu tijdelijk slechts € 52 (totale waarde normaal € 132)

 

Via de ledensite community Samen Leven in God

 • De 52 lessen worden als video aangeboden
 • De training wordt geactiveerd zodra jij je hebt voorgsteld op de ledensite
 • Je kunt met anderen doorpraten over de lessen
 • De lessen komen per week vrij
 • Via de ledensite is zeer veel andere informatie beschikbaar
 • Je kunt met andere leden delen, vragen stellen, enz
 • Het is een interactieve community
 • Je kunt elkaar bemoedigen met getuigenissen, plaatjes, video’s enz.
 • De twee andere cursussen worden ook op de ledensite beschikbaar gesteld.
 • Je betaald slechts € 9,95 per maand
 • Maandelijks opzegbaar

Inhoud 52 delige podcast over de Bijbel van A tot Z

 

 1. Je bent ontstaan uit God en was al in Gods gedacht voor de grondlegging der wereld – proces van creatie.
 2. Adam en Eva, de passie van God.- Jij bent Gods vlam
 3. De zondeval, onderdeel van Gods plan….. – bewustwording
 4. De moederbelofte, het reddingsplan van God –
 5. Het ontstaan van de Bijbel geestelijk gezien.
 6. Henoch wandelde met God zo de hemel in….
 7. Betekenis van de ark van Noach
 8. De roeping van Abraham, vader van de gelovigen.
 9. Ismael en Izaak. Eigen kracht of belofte.
 10. Betekenis van het offer van Abraham van zijn zoon Izaak.
 11. Betekenis van de besnijdenis, het verbond van God met de mens.
 12. Genesis 26:12 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem.
 13. De droom van Jacob
 14. De vorming, houding en karakter van Jozef
 15. Mozes, eigen kracht versus roeping
 16. Exodus, bevrijding, geestelijke strijd, confrontatie
 17. Door de rode zee – in geloof problemen overwinnen
 18. Mozes op de berg bij God
 19. Betekenis van de wet van het Oude Testament
 20. De tabernakel, het Heilige der Heilige – zo boven zo beneden
 21. Op weg naar het beloofde land
 22. Jozua neemt het beloofde land in.
 23. Gevaar van verborgen zonden
 24. Verschillende soorten strijd. Luisteren naar God
 25. Het volk wil een koning.
 26. David de koning naar Gods hart
 27. Davids zonde en herstel
 28. Salomo, begint zuiver maar zijn hart wijkt af
 29. Hooglied – goddelijke passie en intimiteit
 30. Job, omgaan met lijden
 31. Jesaja, ziener van Jezus
 32. Daniel, zegenrijke positie in seculiere samenleving
 33. Habakuk, al zou de vijgeboom niet bloeien. Omgaan met tegenslag
 34. Maleachi, herstel in generaties
 35. Maria, zwanger door de Heilige Geest
 36. Geboorte Jezus, eenvoudig en koninklijk op Gods manier
 37. Betekenis doop Jezus en stem uit de hemel.
 38. Verzoeking in de woestijn. Een examen.
 39. Jezus verandert water in wijn – het gewone wordt bovennatuurlijk
 40. Roeping van de leerlingen vanuit hun positie
 41. Leren door doen en zien, voelen en ervaren
 42. Jezus genas alle zieken en alle kwaal. Hoe zit dat nu?
 43. Jezus gezag over boze geesten. Exorcisme.
 44. Jezus gezag over de schepping
 45. Jezus en het koninkrijk van God
 46. Jezus tegenover de wet en religie
 47. Jezus, en de Ik Ben uitspraken
 48. Dood en opstanding van Jezus
 49. Uitstorting van de Heilige Geest
 50. Het gezag van de gelovige
 51. De gemeente van Christus
 52. De bruiloft met Christus, wederkomst

 

Inhoud tijdelijk gratis cursus: Energetisch Bijbel lezen 10 video’s (twv €45,-)

Les 1 De Bijbel als spiegel van ons leven
les 2 De Bijbel als ontmoetplaats van God
Les 3 De geestelijke wetmatigheden – fractals
les 4 Oude verhalen in een nieuw Licht
Les 5 Jezus en de Bijbel zijn een eenheid
Les 6 De plaats van de Bijbel in mijn leven
Les 7 Hoe de Bijbel op alle vragen antwoord heeft
Les 8 Waarom er geen moeilijke Bijbelgedeeltes bestaan
Les 9 Waarom je de Bijbel niet met je verstand moet lezen maar met je geest
Les 10 Hoe vertaal ik Bijbel verhalen in het hier en nu in mijn leven?

Inhoud tijdelijk gratis cursus: leren bidden 8 video’s + extra’s (twv € 35,-)

les 1 Tot wie moet je bidden?
Les 2 Je innerlijke houding tot God
Les 3 Bidden naar Gods wil, dankzegging
Les 4 Bidden in Jezus naam
Les 5 De plaats van de Heilige Geest in het gebed
Les 6 Hoe kun je meer verhoorde gebeden ervaren?
Les 7 Het gezag van een kind van God
Les 8 De kracht van samen bidden

Extra’s
Ochtend gebed
Avond gebed
Gebed voor vergeving
Het Onze Vader om mee te bidden
Gebed voor overgave aan Jezus
Mag ik voor je bidden

Geestelijk groei pakket tijdelijk 3 in één voor slechts € 52,-

→ Bestel NU via een van onderstaande knoppen.