Helende reis met Jezus – groepsreis met videomeeting

5 donderdagavonden in maart 2022

  • Ontdek je persoonlijke generatie zegening door God gegeven.

  • Reken af met negatieve patronen uit familie lijnen.

  • Kom weer in verbinding met je ziel/gevoel en lichaam

Helende reis met Jezus als groep met persoonlijke begeleiding
5 sessies van 1,5 uur voor slechts € 145,-

De helende reis met Jezus als traject heeft de afgelopen 10 jaar al honderden mensen diepgaand geholpen.
Samen met Jezus gaan we werken aan de wortel van problemen waar je in je leven tegenaan loopt en zetten we de oorspronkelijke generatie zegen vrij, waardoor je een sterke basis krijgt om je leven verder vorm te geven vanuit vrijheid en vanuit je innerlijke kracht zoals God het heeft bedoeld.

Veel problemen op emotioneel, relationeel, fysiek, psychisch, geestelijk en zelfs financieel vlak zijn terug te voeren op ongoddelijke patronen en programma’s die zijn doorgegeven vanuit het voorgeslacht.

Bij geboorte krijg je zowel een generatiezegening als generatievloek gratis mee.
De kunst is om in het leven de zegening die je hebt ontvangen volledig tot bloei te laten komen en de vloek volledig van je af te werpen.
In de mate waarin je daarin slaagt ben je ook je nageslacht en iedereen die met jou verbonden is via je bloedlijn, tot zegen.
Want het is een familie energie. Je bent allemaal met elkaar verbonden via een onzichtbare geestelijke bloedband.
Universele wetmatigheden en programma’s verplaatsen zich via bloedlijnen. Dat kunnen hele mooie dingen zijn maar ook destructieve krachten.

Vanuit de kwantumfysica spreken ze over verstrengeling. Op een diep kwantum niveau kunnen deeltjes met elkaar verstrengeld zijn en elkaar beïnvloeden ongeacht afstand.
Die ontdekking kan veel geestelijke processen verklaren.
Je kunt het ook verklaren door te weten dat alles en iedereen met elkaar verbonden is via het Veld.
In het bijzonder geldt dat voor bloedlijnen.

Dat is ook de reden waarom de tien geboden in de Bijbel spreekt over het belang van het eren van je vader en moeder. Dat gaat niet over gedrag. Er staat niet bij dat je alleen je ouders moet eren als ze goede ouders zijn geweest. Nee, het gaat veel dieper. Het gaat over de levensenergie die je via hen hebt ontvangen.

Als jij je hart toesluit voor je voorouders, kan de levensenergie niet goed doorstromen.
Daarom is het van belang om je hart te openen voor de goddelijke levensenergie die je via je ouders hebt ontvangen zonder de negatieve programma’s aan te nemen.

Dat is precies waar we aan gaan werken in de helende reis met Jezus.

Sommige gelovige mensen zullen nu zeggen dat we via Jezus nieuw leven hebben ontvangen en al het oude voorbij is. Maar dat is slechts ten dele waar. Door het geloof in Jezus ontvangen we inderdaad het goddelijk eeuwig leven en wordt onze relatie met God hersteld.  Onze geest is tot leven gekomen en dat is het allerbelangrijkste. Maar naast een geest hebben we ook een ziel en een lichaam. Onze ziel en lichaam zijn diep verbonden met het aardse en hebben heling nodig. Vandaar deze helende reis met Jezus vanuit onze herstelde relatie met God via onze geest via Jezus.
Ook als gelovige kunnen we ons nog steeds leeg voelen van binnen en niet goed in verbinding staat met onze ziel en lichaam en onze aardse levensenergie die ook heel belangrijk is voor ons leven op aarde.

God heeft me daar een openbaring over gegeven en een manier om deze levensenergie te ontvangen en de verkeerde krachten en programma’s van je voorgeslacht in je ziel en lichaam los te laten bij het kruis.

De gemiste vader en moederliefde die je ouders je niet hebben kunnen geven mag je nu ontvangen rechtstreeks vanuit Gods liefde via Jezus.

Pas als je je hart hebt geopend voor de goddelijke kwaliteiten waarmee God je heeft gezegend via je ouders, kun je ook jezelf leren liefhebben en ruimte geven om te zijn en te groeien naar je volle potentie.

Van daaruit kun je dan weer verbinden met de goddelijke droom die God in je hart heeft gelegd die geleefd wil worden.
Vanuit je innerlijke kracht mag je dan samen met Jezus het leven gaan creëren waarvoor je bedoeld bent. Je mag dat doen volledig ondersteund door de Heilige Geest die met je wil samenwerken tot eer van God.

Deze helende reis heb ik ingedeeld in 5 stappen waarin we in 5 sessies met oefeningen en gebeden door deze fasen heen gaan.

Deel 1 – levenslijn

Hierin gaan we geestelijk in kaart brengen waar de blokkades zijn ontstaan. We gaan kijken naar patronen van je vader en moeder.
In wat voor familie patroon ben je geboren. Wat is de emotionele ruimte waarin je bent opgegroeid.
Welke patronen dragen je ouders met zich mee.
Zijn er dingen die je in je jeugd hebt meegemaakt die een stempel hebben gelegd op je leven.
Zijn er erfelijke ziektes, psychische problemen, herhalende negatieve patronen?

Deel 2 –moederliefde

We gaan kijken welke mooie goddelijke zegeningen, eigenschappen, kwaliteiten er via moeders kant je leven zijn binnen gekomen en daar weer verbinding mee maken.
Daarna gaan we de negatieve patronen van moeders kant bij het kruis brengen.
Vervolgens mag je de moederliefde die je moeder niet kon geven bij God vandaan halen.

Deel 3- vaderliefde

Hetzelfde als bij moederliefde

Deel 4 –zelfliefde

Pas als je jouw ouders op de plek hebt gezet in je hart zoals God dat heeft bedoeld kun je gaan ontdekken wie je zelf bent en de ruimte gaan innemen die God voor je heeft bedoeld.
In deze sessie mag je leren in een liefdevolle verbinding met jezelf te komen.

Deel 5 – missie

Pas als je in je kracht staat en jij jezelf hebt terug gevonden, kun je verbinding maken met de droom die God in je heeft gelegd en die geleefd wil worden. Los van verwachtingspatronen van je omgeving.
Je mag gaan ontdekken wat je nu eigenlijk echt wil creëren in je leven in samenwerking met de Heilige geest

 

Voordeel werken met een groep.

  • Het is stuk goedkoper dan een één op één coaching traject
  • Je krijgt persoonlijke uitleg en begeleiding en we gaan er samen doorheen zodat je een stok achter de deur hebt. Dit in tegenstelling tot de online versie.
  • Ik bereid de sessie voor op grond van je persoonlijke situatie en pas deze aan op de groep
  • Je neemt deel aan de groepsenergie. Het samen bidden in krachtiger dan alleen.
  • Je kunt deelnemen vanuit je eigen veilige ruimte
  • Je hoeft niet te reizen

Hoe werkt het?

We werken met kleine groepen via video bellen via een veilig en gratis software programma. Gotomeeting.
De groep bestaat uit maximaal 10 personen.
Er worden geen opnames gemaakt en alles wat in de groep wordt besproken blijft privé en binnen de groep.
We werken via camera en microfoon. Dat is verplicht.
Voor een goede begeleiding is het voor mij belangrijk om je te kunnen zien.
Ook voor andere deelnemers is het belangrijk dat iedereen zichtbaar is voor een veilig gevoel.
We willen een vertrouwelijke en open sfeer.

Tijdens de sessies is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen om ook van elkaar te leren.

Wat zijn de kosten?

De kosten van 5 sessies van 1,5 uur met persoonlijke begeleiding via groeps meetings zijn € 145,-
Dat is slechts een fractie van het één op één traject die € 425,- kost

Na betaling krijg je een mail met daarin een intake formulier.
Ik wil je vragen deze vragen te beantwoorden en naar mij te mailen.
Aan de hand van deze vragen bereid ik de sessies voor.
Je antwoorden worden niet in de groep besproken maar blijven privé. Het is alleen voor mij als begeleider om het groepsproces te sturen en biddend voor te bereiden.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om alle sessies aanwezig te zijn.
Mocht je onoverkomelijk een sessie moeten missen dat kunnen we eenmalig een privé inhaalsessie afspreken tegen een korting.

De eerstvolgende groepsreis via video bellen gaat plaatsvinden op onderstaande data

 

Deel 1, donderdag 3 maart 20:00 uur
Deel 2, donderdag 10 maart 20:00 uur
Deel 3, donderdag 17 maart 20:00 uur
Deel 4, donderdag 24 maart 20:00 uur
Deel 5, donderdag 31 maart 20:00 uur

Schrijf je op tijd in. Vol=vol.
Maximaal 10 deelnemers.

De cursus zit vol.