Online Bijbelschool voor hooggevoelige mensen

Ben je hoog gevoelig en heb je behoefte aan een meer gevoelsmatige benadering van de Bijbel?
Ben je iemand die graag voorbij de woorden luistert?
Loop je vast in de verstandelijke theologische en dogmatische benadering van de Bijbel maar verlang je wel God beter te leren kennen?
Vind je de Bijbel een lastig boek maar voel je wel aan dat er diepe geestelijke lagen in de Bijbel zitten?
Wist je dat Jezus de Bijbel gebruikte als gezaghebbend boek maar totaal anders dan dat christenen dat vaak doen?
Wist je dat Jezus als Hij nu zou leven ook als hooggevoelig zou worden beschouwd?
Wist je dat de Bijbel een openbaringsboek is en geen theologisch boek?
Wist je dat je de Bijbel niet kunt begrijpen door deze te bestuderen met je hoofd maar door deze te lezen met je hart samen met de Heilige Geest?
Verlang je naar een dieper inzicht en begrip en kennen van God in je geest?
Verlang je naar het geestelijk verstaan van Gods Woord?

Dan is deze Bijbelschool iets voor jou!

In deze online Bijbelschool neem ik je mee in 52 video lessen door de hele Bijbel waarbij ik inga op de geestelijke betekenis van de belangrijkste verhalen uit de Bijbel.
Bij iedere les zitten er een aantal vragen om voor jezelf het onderwijs dieper te laten zakken.
Er staan ook Bijbelteksten bij om de lessen verder uit te diepen voor jezelf.

Wat geeft deze Bijbelschool mij?

 • 52 video lessen, 26 uur,  genieten van geestelijke lessen en nieuwe inzichten ontvangen.
 • Je leert de belangrijkste geestelijke lessen uit de Bijbel begrijpen.
 • Er gaat een geestelijke wereld voor je open
 • Je leert de geestelijke rode draad uit de Bijbel begrijpen zodat je ook andere Bijbel gedeeltes beter kunt begrijpen.
 • Je leert de Bijbel waarderen als openbaringsboek van God
 • Je leert Gods liefde en genade beter begrijpen.
 • Je krijgt antwoorden op veel vragen
 • Je leert zelf de Bijbel op een nieuwe manier te lezen vanuit je hart
 • Je krijgt het verlangen om zelf de Bijbel te gaan lezen.

Wie ben ik?

Robert van Mierlo

Robert van Mierlo

Geestelijk coach, gebedstherapeut, internet pastor

Zelf ben ik 7 jaar voorganger geweest van een evangelische gemeente en heb diverse Bijbelscholen gedaan. Ik heb  2 pogingen gedaan bij theologische Bijbel opleidingen op HBO niveau maar liep vast op de wetenschappelijke benadering vanuit de ratio. Ik kon me er niet in vinden. Ik wilde de Bijbel leren kennen vanuit mijn hart en deze niet benaderen alsof ik het beter weet dan God. Zo ervoer ik de wetenschappelijke benadering.
Door mijn burn-out heb ik Gods liefde en genade dieper leren kennen en mag ik nu de Bijbel nog dieper begrijpen vanuit mijn hart vanuit een diepe persoonlijke relatie met God.
Inmiddels ben ik ruim 10 jaar geestelijk coach en begeleid ik mensen in verdieping in hun relatie met God en zichzelf tot innerlijke genezing en herstel. Daarbij is voor mij de Bijbel mijn inspiratie bron.

In deze online Bijbelschool leer je de diepere lagen en geestelijke betekenis van de Bijbel kennen zonder diep in te gaan op taaie dogmatische leerstellingen. Ik benader de Bijbelverhalen vanuit een diepere geestelijke laag vanuit het hart. Elk verhaal uit de Bijbel heeft diepere geestelijke lagen die je gaat verstaan als je bereid bent voorbij de woorden te luisteren.
In deze online Bijbelschool benader ik de Bijbel vanuit het hart en deel vanuit mijn persoonlijke openbaringen die ik van God heb ontvangen.

Het zijn vaak hooggevoelige mensen die zich aangesproken voelen door de wijze waarop in de Bijbel benader. Als je ben aangesproken door mijn filmpjes op mijn youtube kanaal zal deze Bijbelschool je ook raken.
Ik denk niet in hokjes of afgezette paden maar kijk graag over de muurtjes die mensen hebben gemaakt.

Inhoud van de Bijbelschool lessen

Onderstaande Bijbel gedeeltes ga ik behandelen in het jaar programma. Maar daarin kijk ik niet naar het verhaal maar naar de geestelijke wetmatigheden in dat verhaal van betekenis voor jou en mij op basis van energetisch Bijbel lezen.

 

 1. Je bent ontstaan uit God en was al in Gods gedacht voor de grondlegging der wereld – proces van creatie.
 2. Adam en Eva, de passie van God.- Jij bent Gods vlam
 3. De zondeval, onderdeel van Gods plan….. – bewustwording
 4. De moederbelofte, het reddingsplan van God
 5. Het ontstaan van de Bijbel geestelijk gezien.
 6. Henoch wandelde met God zo de hemel in….
 7. Betekenis van de ark van Noach
 8. De roeping van Abraham, vader van de gelovigen.
 9. Ismael en Izaak. Eigen kracht of belofte.
 10. Betekenis van het offer van Abraham van zijn zoon Izaak.
 11. Betekenis van de besnijdenis, het verbond van God met de mens.
 12. Genesis 26:12 En Isaak zaaide in dat land en oogstte in dat jaar honderdvoudig; want de HERE zegende hem.
 13. De droom van Jacob
 14. De vorming, houding en karakter van Jozef
 15. Mozes, eigen kracht versus roeping
 16. Exodus, bevrijding, geestelijke strijd, confrontatie
 17. Door de rode zee
 18. Mozes op de berg bij God
 19. Betekenis van de wet van het Oude Testament
 20. De tabernakel, het Heilige der Heilige
 21. Op weg naar het beloofde land
 22. Jozua neemt het beloofde land in.
 23. Gevaar van verborgen zonden
 24. Verschillende soorten strijd. Luisteren naar God
 25. Het volk wil een koning.
 26. David de koning naar Gods hart
 27. Davids zonde en herstel
 28. Salomo, begint zuiver maar zijn hart wijkt af
 29. Hooglied – goddelijke passie en intimiteit
 30. Job, omgaan met lijden
 31. Jesaja, ziener van Jezus
 32. Daniel, zegenrijke positie in seculiere samenleving
 33. Habakuk, al zou de vijgeboom niet bloeien. Omgaan met tegenslag
 34. Maleachi, herstel in generaties
 35. Maria, zwanger door de Heilige Geest
 36. Geboorte Jezus, eenvoudig en koninklijk op Gods manier
 37. Betekenis doop Jezus en stem uit de hemel.
 38. Verzoeking in de woestijn. Een examen.
 39. Jezus verandert water in wijn – het gewone wordt bovennatuurlijk
 40. Roeping van de leerlingen vanuit hun positie
 41. Leren door doen en zien, voelen en ervaren
 42. Jezus genas alle zieken en alle kwaal. Hoe zit dat nu?
 43. Jezus gezag over boze geesten. Exorcisme.
 44. Jezus gezag over de schepping
 45. Jezus en het koninkrijk van God
 46. Jezus tegenover de wet en religie
 47. Jezus, en de Ik Ben uitspraken
 48. Dood en opstanding van Jezus
 49. Uitstorting van de Heilige Geest
 50. Het gezag van de gelovige
 51. De gemeente van Christus
 52. De bruiloft met Christus, wederkomst

Je kunt op twee verschillende manieren de Bijbelschool volgen.

De eerste mogelijkheid

Je kunt deze in één keer aanschaffen.
Je krijgt direct toegang tot alle lessen en kunt ze in de volgorde bekijken en op het tijdstip dat jij wilt.
Je kunt de mp3 bestanden aanvragen in een download bestand zodat je de cursus ook offline kunt volgen op je pc of smartphone.
Na aanschaf krijg je 3 jaar toegang tot de online cursus.

*Na betaling krijg je 3 jaar toegang tot de cursus via inlog gegevens. Je mag in die periode de materialen zo vaak bekijken als je wilt. De inlog gegevens zijn strikt persoonlijk. Wil je met huisgenoten de cursus delen. Neem dan even contact met me op.

De tweede mogelijkheid

Je kunt de online Bijbelschool volgen via de ledensite.

Voordelen:
Je wordt lid van een community en krijg behalve toegang tot de online Bijbelschool toegang tot vele andere extra’s.
Gratis waardevolle cursussen. Gratis toegang tot lezingen die niet op youtube staan.
Gratis toegang tot e-boeken.
Je kunt zelf dingen delen en vragen stellen.
Je kunt met anderen praten over de inhoud van de cursus.
Je hebt de mogelijkheid tot het bijwonen van de 2 maandelijkse video meetings
Je hebt toegang zolang je lid blijft.
Je kunt maandelijks betalen en maandelijks opzeggen.

Nadeel:
Je krijgt pas toegang tot de Bijbelschool nadat jij jezelf hebt voorgesteld met kort verhaaltje en profielfoto ( dit omdat het een community is en we elkaar graag willen leren kennen)
De lessen komen per week vrij waardoor je pas na 1 jaar alles hebt kunnen volgen.
Je kunt niet zelf de volgorde van de lessen kiezen maar worden aangeboden in volgorde 1 t/m 52.
Je hebt geen toegang tot de mp3 bestanden.

Je kunt uiteraard ook voor beiden kiezen.
De cursus in een keer betalen en lid worden van de ledensite!
Dan heb je beide voordelen en hoef je niet te kiezen. wink